Produse noi

Protecția datelor și confidențialitate

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale General Security, cu sediul în Cluj-Napoca, Cluj, Piata 1 Mai nr. 4-5, CP 400141, în calitate de operator de date. Prin urmare, General Security urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul General Security, având următoarele date de contact: protectiadatelor@generalsecurity.ro

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților General Security și ale celorlalți utilizatori ai pagini de internet https://www.generalsecurity.ro, inclusiv https://ev-mag.ro și aplicația GS Distribuție, disponibilă în AppStore și Google Play. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul paginilor de internet anterior specificate.

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal  furnizate voluntar cu ocazia creării contului de utilizator General Security, EV-Mag sau GS Distributie sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin aceaste pagini de internet sunt prelucrate de către General Security în următoarele scopuri:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina General Security în contextul serviciilor prestate prin intermediul paginilor de internet https://www.generalsecurity.rohttps://ev-mag.ro sau aplicația GS Distribuție, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul conturilor paginilor specificate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de furnizare General Security
 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre General Security și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de furnizare si service, facturării și distribuirii facturilor, logisticii, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al General Security, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea
 • pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile General Security sau ale partenerilor/ afiliatilor (exemplu: oferte în vederea furnizării de echipamente de supraveghere) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale General Security sau ale partenerilor/ afiliaților General Security, inclusiv prin transmiterea de către General Security a unor comunicări comerciale în acest scop. Aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul/refuzul cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în conturile General Security, EV-Mag și aplicația GS Distribuție (ex: în cazul abonării la Newsletter sau în momentul creării unui cont nou).
 • în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile General Security sau afiliaţilor/ partenerilor General Security.
 • în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile General Security
 • în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

 • obligațiile legale care intră în sarcina General Security ca urmare a operaţiunilor prin intermediul conturilor paginilor de internet https://www.generalsecurity.rohttps://ev-mag.ro și aplicația GS Distribuție
 • încheierea, respectiv executarea contractului de furnizare incheiat cu General Security
 • interesul legitim al General Security de a-și promova produsele și/ sau serviciile
 • consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de informari/oferte din partea General Security.

Măsuri de securitate a datelor

General Security va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.   

Drepturile tale

Noul Regulament îți oferă mai multe drepturi. Acestea implică:

 • Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îți oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate
 • Dreptul la portabilitate se referă la faptul că poți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că ai dreptul să îți ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care General Security nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le ceri pentru apărarea unui drept în instanță, dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că General Security v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să ne contactați la:

Telefon: +40264-439.200

Fax: +40264-439.280

E-mail: protectiadatelor@generalsecurity.ro