Produse noi

electric-up-logo.jpg

Important în strategia de selecție a stațiilor de încărcare compatibile cu programul "Electric Up" sesiunea 2024.

În primul rând stațiile de încărcare sunt obligatorii în acest proiect. Minimul puterii stației de încărcare este de 2x11kW adică minim o stație de min 22kW cu două porturi de încărcare.

Stațiile de încărcare în curent alternativ (AC) pot avea conectori Type 2 sau cabluri Type 2 iar stațiile de încărcare DC au conectori CCS2 conform standardului European de încărcare.

Condițiile ce trebuie să fie îndeplinite de către stațiile de încărcare sunt următoarele:

 • Stațiile de reîncărcare vor avea factori de protecție minim IP54.
 • Stațiile de reîncărcare atât normale cât și rapide trebuie să aibă protocol de comunicare certificat minim OCPP 1.6 pentru a putea fi integrate în orice rețea prin platforme informatice specifice.

  Certificarea acestui protocol se face doar de către “Open Charge Alliance” - OCA. Trebuie reținut că nu toate companiile producătoare dețin acest certificat pentru produsele de încărcare. Acestea trebuie să aibă sigla.
  OCPP-Certified.png
  Lipsa unui astfel de certificat poate duce la respingerea proiectului sau într-un mod mai tragic la obligarea returnării banilor primiți pe proiect dacă în caz de control se constată că echipamentele instalate nu corespund cerințelor ghidului aceasta cerință fiind una dintre cerințele obligatorii.
 • Interfața de operare a utilizatorului (display-ul sau aplicația informatică) trebuie să fie în limba română și în limba engleză și să fie amplasată la maxim 1.500 mm de sol pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități.
 • Stațiile vor fi prevăzute cu display digital sau display luminos (led care indică status încărcare) cu aplicație informatică destinată telefoanelor inteligente.

  Practic stațiile trebuie să dispună de un sistem de afișaj care să indice statusul încărcării (pregătită în încărcare, încărcare finalizată, eroare de încărcare). Acesta poate fi cu un display LCD/TFT/LED sau un sistem de afișare LED RGB.
 • Stațiile de reîncărcare trebuie să fie certificate cu minim IK10; Având în vedere că standardul de rezistență la impact dat de nivelul IK trebuie să fie valabil pentru întregul echipament pentru toate componentele în cazul de față ca sistemul să aibă IK10 toate componentele inclusive displayul digital sau luminos trebuie să îndeplinească această cerință.

  Standardul IK10 este determinat prin teste de laborator nu prin declarații de conformitate astfel că pentru ca stația să aibă un astfel de standard valabil trebuie să dețină teste de laborator pentru componentele principale carcasa și display acestea trebuind să fie IK10. Producătorul în cazul de față trebuie să vă pună la dispoziție certificatul de testare prin care să demonstreze rezistența la impact.

  ATENȚIE!
  Nu contractați firme a căror produse nu dețin aceste teste de certificare.
 • Temperatura de funcționare în parametri optimi: -30°C - +45°C.
 • Standardul SR EN 62196-2:2017 pentru stațiile cu putere normală, SR EN 62196-3:2015 pentru stațiile cu putere ridicată de minim 50 kW și SR EN 61851-23/DIN 70121 pentru minim 75 kW.

  Certificatele CE și certificatele de testare pentru Standardele prevăzute mai sus trebuie să fie emise de către companii de testare autorizate.
 • Pentru stațiile de încărcare DC factorul de putere al stațiilor de reîncărcare rapidă - minim 0.98 iar eficiența stațiilor DC - minim 95%.
 • Garanția pentru lucrări și produsele finanțate este de 5 ani.
 • Stațiile trebuie să permită generarea de rapoarte, afișarea rapoartelor și export de date prin care să poată fi urmărită energia absorbită și consumată, nr. ore funcționare și nr. vehicule electrice încărcate.

  Având în vedere că în prima sesiune Electric Up nu se cereau aceste raportări dar la controale post implementare au fost solicitate aceste raportări datorită faptului că multe dintre stațiile de încărcare nu erau puse în funcțiune sau nu erau pornite pentru a nu putea furniza serviciul de încărcare în această sesiune se solicită în mod expres existent acestor raportări.

  Aceste raportări sunt foarte explicite și sunt puține produse ce pot realiza și transmite aceste raportări. În cazul în care stația se va conecta la un sistem de monitorizare centralizat raportările acestuia nu sunt elocvente rapoartele generate neavând energia absorbită iar numărul de ore de funcționare pot fi eronate din cauza faptului că acestea includ doar lipsa de comunicare între stație și dispecerat care nu poate fi neapărat vina Beneficiarului.

  În consecință raportările trebuie să le facă stația de încărcare cu valori clare în format needitabil preferabil transmise într-un format electronic către o anumită adresă la o dată prestabilită pentru a ușura în caz de control post implementare munca consultantului.

  Controalele post implementare vor solicita în mod expres aceste rapoarte pentru a se putea verifica modul de achitare a îndatoririlor Beneficiarilor față de obligațiile transmise prin contractual de finanțare. Nerespectarea acestor cerințe poate duce la respingerea proiectului sau într-un mod mai tragic la obligarea returnării banilor primiți pe proiect dacă în caz de control se constată că echipamentele instalate nu dețin posibilitatea emiterii acestor rapoarte aceasta cerință fiind una dintre cerințele eliminatorii a ghidului.

Pentru calculul punctajului obținut pentru stațiile de încărcare programul supus dezbaterii publice prevede următoarele punctaje în funcție de modul de utilizare:

 • Pe domeniul public/privat cu acces public permanent pentru o putere instalată mai mare de 22 kW: 10 puncte
 • Pe domeniul public/privat cu acces public permanent pentru o putere instalată de minim 22 kW: 5 puncte
 • Pe domeniul privat fără acces public pentru o putere instalată mai mare sau egală de 22 kW: 3 puncte

Având în vedere nenumăratele amendamente depuse în urma sesiunii de dezbatere publică la această modalitate de punctaj se așteaptă modificări având în vedere că intenția este de a dezvolta rețeaua de încărcare a stațiilor de curent continuu iar puterea de încărcare să fie corelată cu puterea instalată a panourilor fotovoltaice. Se așteaptă modificări majore a punctajului în ghidul final.

Proiectul mai solicită pentru stațiile de încărcare:

 • Semnalizarea corespunzătoare a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare cu un panou de informare.
 • Asigurarea unui minim de locuri de parcare cel puțin egal cu numărul stațiilor/punctelor de reîncărcare solicitate și al conectorilor disponibili pentru reîncărcare destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in marcate corespunzător.

Având în vedere că în acest moment ghidul este în dezbatere publică urmând a fi publicată varianta finală cu modificările aduse actualei versiuni prezentarea de mai sus este provizorie urmând a fi actualizată în funcție de noile date.